LINKOVI

Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu “Impress” Daruvar
Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu "Impress" Daruvar Nevladina, nestranačka i neprofitna udruga mladih osnovana 2010. godine. Najveća i najaktivnija udruga mladih i za mlade na području Bjelovarsko-bilogorske županije.
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Ministarstvo socijalne politike i mladih MSPM
Zajednica info centara za mlade u Hrvatskoj
Zajednica info centara za mlade u Hrvatskoj ZICM
Bjelovarsko-bilogorska županija
 Bjelovarsko-bilogorska županija BBŽ
Hrvatska turistička zajednica
Hrvatska turistička zajednica HTZ
Grad Daruvar
Daruvar

Najljepši mali grad u Hrvatskoj, ujedno i sjedište udruge „Impress“ pod kojom je projekt Info Centra za Mlade Mogućnosti.