GARANCIJA ZA MLADE

 GARANCIJA ZA MLADE

 

Garancija za mlade je novi pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba, kojim se sve osobe mlađe od 25 godina (u RH mlađe od 30 godina!) nastoji što brže aktivirati na tržištu rada.

Brza aktivacija na tržištu rada osigurava veću motiviranost mlade osobe za traženjem posla i zapošljavanjem, kao i brzu nadogradnju znanja i vještina koje je osoba stekla tijekom obrazovanja. Brza aktivacija podrazumijeva dobivanje kvalitetne ponude u roku od 4 mjeseca od trenutka napuštanja ili završetka obrazovanja ili ulaska u nezaposlenost, bez obzira je li osoba prijavljena u zavodu za zapošljavanje ili ne.

Kvalitetna ponuda odnosi se na:

– ponudu za posao
– ponudu naukovanja, odnosno vježbeništva i pripravništva
– nastavak obrazovanja,

s naglaskom na prilagodbu individualnim mogućnostima i potrebama pojedine mlade osobe. Sama Garancija za mlade tako ne garantira zapošljavanje, već predstavlja strukturnu reformu koja će omogućiti brzu aktivaciju mladih tražitelja posla u najkraćem mogućem roku.

KONTEKST DONOŠENJA

U prosincu 2012. Vijeće EU usvaja političke smjernice pod nazivom Paket mjera za zapošljavanje mladih (Youth Employment Package), prvenstveno usmjerene poboljšanju prijelaza mladih ljudi iz sustava obrazovanja na posao.

Sastoji se od dvije preporuke i jedne potporne inicijative za naukovanje, pripravništvo i mobilnost, kojima se obuhvaća niz mjera za pomoć državama članicama, posebice za rješavanje pitanja nezaposlenosti mladih i njihove socijalne isključenosti:

  • Preporuka Vijeća EU o uspostavi Garancije za mlade
  • Preporuka Vijeća EU o Kvalitativnom okviru za pripravništvo
  • Alijansa za naukovanjeCilj Paketa: povećati zapošljivost i zapošljavanje mladih građana Europske unije u dobnoj skupini od 15 do navršenih 25 godina

Post Author: Ronaldo Rovazdi