Millennium Fellowship Class of 2023

The United Nations Academic Impact and MCN proudly present the Millennium Fellowship.  This program convenes, challenges, and celebrates student leadership for UN goals. In 2021, 2,000+ Millennium Fellows collectively advanced […]

ZAGOVARAČKA KAMPANJA O OKOLIŠU

Udruga „Impress“ u suradnji s udrugom Centar društvenih inovacija u sklopu projekta „Osnažujemo sebe za osnaživanjem drugih“ provela je Zagovaračku kampanju s mladima. Ova aktivnost u sklopu projekta ima za […]