IMPRESS DIO NACIONALNE DELEGACIJE ZA RAD S MLADIMA

Kao dio nacionalne delegacije Treće europske konvencije ( https://www.facebook.com/eywc2020/) koja je vezana za rad s mladima i unapređenje ovog pitanja u Republici Hrvatskoj, predsjednica udruge Impress Tanja Herceg imenovana za članicu nacionalne delegacije, sudjelovala je danas na pripremnom sastanku Bonn Proces- KICK-OFF sastanak i implementacija na kojem su sudjelovali 22.12.2020. i:

Agencija Za Mobilnost i programe EU (Sandra Miladin i Sanja Posavec)
Središnji državni ured za demografiju i mlade državna tajnica Željka Josić i voditeljica Službe Valentina Cesar
Carpe diem predsjednica Aleksandra Podrebarec
Centar Društvenih Inovacija ravnatelj Dubravko Sopar
– Impress, predsjednica Tanja Herceg


Jedan od načina implementacije bit će i velika online konferencija krajem siječnja na temu rada s mladima u Republici Hrvatskoj o kojoj ćemo na našim stranicama prenijeti informaciju o mogućnostima uključenja za sve mlade. Predsjednica Tanja Herceg, naglasila je važnost organizacije konferencije na način da se u istu mogu direktno i neposredno s pitanjima uključiti svi zainteresirani mladi te osobe koje rade s mladima neovisno o tome jesu li pripadnici neke organizacije ili ne kako bi se obuhvatili i mladi ruralnog područja. Također, naglasila je važnost transparentnosti komunikacije između osoba koje su predstavnici u određenim radnim skupinama i samih osoba koje predstavljaju kroz organizaciju youthtransparency platforme koja bi omogućila svim mladima u bilo kojoj sredini, neovisno o tome imaju li ili ne organizacije, direktno uključenje u sva pitanja koja su im relevantna, a o kojima mogu govoriti njihovi predstavnici.

Post Author: Ronaldo Rovazdi