Korištenje domske učionice

ucenje

Domski odbor studoma Cvjetno naselje objavio je pravila ponašanja u učionici.

Dopuštena je pauza tijekom učenja, ali student mora na papiriću napisati da je otišao na pauzu. Pauza može trajati najviše sat i pol, prenosi studentski.hr.

U učionici se ne smije čuvati stol drugim kolegama. Stvari se mogu odlagati samo sa strane, gdje neće nikome smetati. Učionicu smiju koristiti isključivo stanari SD-a Cvjetno naselje.

Post Author: Dubravko Šopar