Obilježavanje Europskog tjedna mladih na Sajmu cvijeća u Daruvaru!

U prekrasnom okruženju Sajma cvijeća, udruga Impress s ponosom je predstavila specijalni izložbeni prostor u čast Europskog tjedna mladih na temu “Izrazi svoju viziju” te informativni Eurodesk štand tijekom kojeg su posjetitelji mogli saznati više o aktualnosti Europskog tjedna mladih i mogućnostima.  Održano 20. travnja, ovaj događaj bio je idealna prilika da mladi izraze svoje mišljenje, informiraju se o europskim prilikama i shvate važnost aktivnog sudjelovanja u demokratskim procesima.
Ciljevi našeg sudjelovanja bili su:
* Prikupljanje mišljenja mladih: Željeli smo čuti stavove i potrebe mladih
* Predstavljanje mišljenja mladih: građanima smo podijelili mišljenje mladih putem Izložbe na temu demokratskih procesa i mišljenja onih koje mlade podržavaju
* Informiranje o europskim prilikama: Posjetitelji su saznali više o programima i inicijativama koje im stoje na raspolaganju.
* Poticanje na sudjelovanje u demokratskom životu: Naglasak je bio na informiranju o europskim izborima i promjenama koje građani žele vidjeti.
Posjetitelji su dobili sve informacije o mogućnostima koje pružaju europski izbori, uz podjelu brojnih promotivnih materijala za osvještavanje o važnosti uloge mladih u demokratskim procesima.
Na radionici “Cvijeće oko svijeta” mladi su dijelili svoja iskustva iz različitih država, učili o različitim kulturama i prednostima uključivanja u europske programe no i dijelili iskustva s najmlađima.
 Zahvaljujući suradnji s lokalnim volonterima i volonterima Europske službe solidarnosti, ovaj događaj bio je još bogatiji i dinamičniji.
Hvala vam što ste bili dio naše zajednice i što podržavate europske inicijative! Vidimo se na sljedećem Sajmu cvijeća!
Predstavljena izložba u prekrasnom ambijentu Julijevog parka, imala je naglasak na demokraciji.

Post Author: Gazmir