Okrugli stol: spremnija zajednica na potrebe mladih u krizima situacijama

 

Udruga „Impress“ u suradnji s udrugom Centar društvenih inovacija u sklopu projekta „Osnažujemo sebe za osnaživanjem drugih“ danas provela je okrugli stol: spremnija zajednica na potrebe mladih u kriznim situacijama.

Krize su situacije koje su teške za upravljanje za institucije, vladu i cijeli lanac socijalne sigurnosti koji uključuje institucije na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Dio ovog lanca u kriznim situacijama čine i udruge, organizacije, klubovi mladih, neprofitni sektor.

Impress je organizirao okrugli stol s mladima na temu kriznih situacija i kako postupati u tim situacijama. Na ovom okruglom stolu raspravljalo se o posljednjoj globalnoj kriznoj situaciji, koja je zahvatila cijeli svijet – Covid 19. Sudionici ovog okruglog stola podijelili su svoja iskustva o tome kako su upravljali tim kriznim situacijama, koje izvore su koristili za informiranje, koje smjernice su slijedili za upravljanje situacijom u kojoj su se našli, gdje su se usmjeravali za pomoć.

Na ovom okruglom stolu podijelili smo iskustva o tome kako smo pomogli mladima u ovoj kriznoj situaciji pružanjem informacija o smjernicama koje bi trebali slijediti, pružanjem socijalne podrške, savjetovanjem o tome kako biti siguran i pružanjem drugih važnih informacija koje su bile bitne u tom trenutku.

Također smo otvorili raspravu o općim kriznim situacijama gdje je svatko podijelio svoj pristup o tome kako bi reagirao, a mi smo pružili potrebne smjernice kako bismo došli do konačnog rezultata i kako bismo u budućnosti bili spremniji upravljati kriznim situacijama koje se mogu dogoditi slijedeći ispravne korake i tražeći podršku od odgovarajućih instanci povezanih sa situacijom krize.

Projekt „Osnažujemo sebe za osnaživanje drugih“, UP.04.2.1.11.0137, čiji je nositelj udruga Impress, partner Centar društvenih inovacija (CDI), a projekt je ukupne vrijednosti 62.180,57 EUR, a 85 % se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda,  a 15 % iz državnog proračuna te projekt traje od 21.3.2022. do 21.7. 2023.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj članka isključiva je odgovornost Udruge Impress.

 

Post Author: Tanja Herceg