Prijavi se: “Active and Creative”

Outward Bound Croatia poziva mlade da sudjeluju u razmjeni “Active and Creative”.
Neke od tema razmjene su: interkulturalnost, upoznavanje i očuvanje tradicija, tolerancija, kreativnost te planiranje i organiziranje događaja. “Active and Creative” održat će se od 15. do 21. listopada u edukacijskom centru u Velikom Žitniku.
Prijaviti se mogu osobe u dobi od 16 do 21 godine, putem obrasca. Ispunjeni obrazac kandidati trebaju poslati na e-mail: ivana.dunder@outwardboundcroatia.com.

Post Author: Dubravko Šopar