Prostori na korištenje udrugama

Grad Zagreb objavio je natječaj za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama.

Za korištenje jednog od 15 poslovnih prostora prijaviti se mogu udruge i druge organizacije civilnoga društva, koje postoje najmanje godinu dana i upisane su u Registar neprofitnih organizacija.

Obrasci za prijavu popunjavaju se na računalu, a prijavu u papirnatom obliku mora potpisati osoba ovlaštena za zastupanje i ovjeriti službenim pečatom udruge. Rok za prijavu na natječaj je 28. svibnja, a detalji natječaja dostupni su ovdje.

Post Author: Dubravko Šopar