Razvoj medijske pismenosti

GONG i Kurziv izdali su priručnik za razvoj medijske pismenosti “Čitajmo između redaka”.

Publikacija je izrađena u sklopu projekta Cornerstones for Media Literate Croatia koji je financiran sredstvima Alumni Engagement Innovation Funda (US Department of State) i tiskana sredstvima Agencije za elektroničke medije. U priručniku su teorijski obrađene medijske teme, a ima i praktične vježbe medijske pismenosti za mlade. “Čitajmo između redaka” dostupan je na internetskoj stranici GONG-a i na Kurzivovu portalu Kulturpunkt.hr, u digitalnom obliku.

Post Author: Dubravko Šopar