Usvojene preporuke Savjeta za mlade vlade RH

“Sretna sam što je izrazito konstruktivan saziv Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske na svojoj današnjoj sjednici izglasao preporuke Vladi Republike Hrvatske, preporuke nadležnim ministarstvima utemeljene na mišljenju mladih, predstavnika udruga mladih i za mlade i savjeta mladih s terena.

Savjet je radio u tišini, ali su rezultati našeg rada glasni, a upravo je u ovom sazivu omogućeno da teme dnevnog reda budu one koje su od interesa mladih s terena. Savjet je na današnjoj sjednici zaključio pitanja otvorena u sklopu rada radnih skupina, a za sva nadolazeća koja su pristizala ne samo danas nego i ranije se nadam da će slijedeći sazivi osnovati nove radne skupine i sistematično pristupiti njihovom rješavanju, a na dobrobit svih.

U svom radu Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske bio je partner svim ključnim dionicima i uveo novi način rada kroz koji se izjašnjavanje omogućuje puno većem broju mladih i osoba koje rade s mladima.

Kao što je i dio članova izrazio, savjet je kroz svoje preporuke i svoj mandat napravio pomake koji su se trebali učiniti i ranije, a vezano za komunikaciju s mladima.

Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske dao je vrlo konkretne preporuke vezane za studente, rad s mladima, savjete mladih, osobe s invaliditetom te će članovi sadašnjeg SZM VRH biti aktivni u praćenju provedbe te tražiti očitovanja o istom. Davanje preporuka, kroz uključenje svih dionika s terena, kroz poziv svima na suradnju nije kraj nego početak jer želim vjerovati da će sve preporuke biti ostvarene, da će se adresirati pravi akteri i da će se napraviti konkretni pomaci na terenu.

Jedino suradnjom, dijalogom možemo napraviti velike stvari, a Hrvatska je zemlja koja treba zajednički rad i suradnju te odgovarati na one probleme koje su mladi sami istaknuli da su im važne.

Zahvaljujem svima koji su konstruktivno djelovali u izradi preporuka i svih aktivnosti koje su omogućile jači glas mladih prema svim tijelima državne uprave. Zahvaljujem na ukazanom povjerenju svih članova za predsjedanje Savjetom za mlade Vlade Republike Hrvatske. ” – Izjavila je Tanja Herceg, predsjednica Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske

Post Author: Ronaldo Rovazdi