Impress zaposlenici sudjelovali na treningu „Analiza potreba u zajednici“

Za omogućavanja boljeg standarda plaća, održavanje radnih mjesta nužno je konstantno raditi na stjecanju znanja i zato Impress potiče zaposlenike na konstantan razvoj i stjecanje znanja kako bi im osigurao veću konkurentnost n tržištu rada.

Zaposlenici Impressa su sudjelovali na treningu „Analiza potreba u zajednici“. Trening se održao od 28. do 29. siječnja 2021. godine u organizaciji Udruge za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „Zamisli“. Trening se održao putem Zoom platforme u skladu s epidemiološkim mjerama.

Fokus treninga je bio na ispravnoj analizi potreba mladih, na ispravnom definiranju mladih i podskupinama mladih,o vrstama istraživanja koja se mogu primijeniti te koja su se pokazala najefikasnijima u dosadašnjem radu s mladima te kako doći do korisnih informacija. Kroz trening su se otvorile nove perspektive o pristupu mladima i komunikaciji s njima.

 Trening je bio interaktivnog karaktera, gdje su sudionici nakon teorijskog dijela bili podijeljeni u grupe te su timski rješavali zadatke u suradnji s drugim sudionicima treninga. Kroz trening su se stvorila nova poznanstva te su se otvorile nove prilike za buduće suradnje.

Treninzi ove vrste su vrlo korisni osobama koje su uključene u rad s mladima s obzirom na nepostojanje formalnog obrazovanja o radu s mladima, ali potrebno je naglasiti da su mladi vrlo heterogena i specifična skupina u društvu koju se gleda kao zasebnu skupinu, ali i kao dio društva u cjelini.
Zaključak je da prije svakog definiranja problema ili prepreke za potrebom na koju naiđemo, je potrebno analizirati što će se dogoditi ako reagiramo na tu potrebu ili ako ne reagiramo na nju. Važno je odabrati odgovarajuću metodu provođenja analize koja će dati najjasnije i strukturirane podatke na temelju kojih će se moći usmjeriti aktivnosti i rad udruge sukladno potrebama mladih i podskupina mladih u zajednici.

Post Author: Ronaldo Rovazdi