Impress zapošljava 3 koordinatora aktivnosti

Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu Impress Daruvar traži 3 koordinatora aktivnosti. Natječaj je otvoren do 30.12.2021., a detalje natječaja možete pogledati na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Opis poslova:

 • Organiziranje plana i rasporeda aktivnosti;
 • praćenje postizanja projektnih rezultata;
 • briga o pravovremenom izvršenju aktivnosti u svom djelokrugu;
 • uspostavljanje sustava pohrane projektne dokumentacije;
 • koordiniranje procesa razvoja i provedbe aktivnosti i projekata;
 • pruža potporu neposrednom rukovoditelju i daje prijedloge za rješavanje zadaće iz svog djelokruga;
 • nabava oprema i materijala;
 • koordinacija rasporeda radionica;
 • provedba aktivnosti radionica;
 • izrada i upravljanje rasporedom;
 • sastanci s voditeljem te izvještavanje o rezultatima i tijeku aktivnosti;
 • prikupljanje i obrada materijala u sklopu aktivnosti;
 • priprema i organizacija promocija događaja;
 • priprema natječajne dokumentacije;
 • pripremanje prezentacija;
 • vođenje mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih evidencija i statistika;
 • komunikacija sa suradnicima i korisnicima;
 • odgovornost za adekvatnu komunikaciju i koordinaciju s ostalim članovima, korisnicima aktivnosti;
 • suradnja s djelatnicima i korisnicima Udruge u ostvarivanju zasebnih i zajedničkih poslova te organizaciji i realizaciji svih aktivnosti Udruge;
 • vođenje evidencije o aktivnostima i korisnicima;
 • obavljanje i drugih poslova po nalogu direktno nadređenog za čije se obavljanje zahtijeva ista vrsta i stupanj stručne spreme koji su u vezi s poslom koji redovito obavlja.

 

Prijave za posao šalju se na e-mail

info@udruga-impress.hr

Svaka prijava treba sadržavati:

 1. Molbu za posao
 2. Životopis
 3. Presliku svjedodžbe ili diplome
 4. Presliku osobne iskaznice
 5. Presliku domovnice
 6. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci)

 

Dokumentaciju je potrebno poslati u .pdf formatu.

 

E-Mail treba sadržavati:

 • naslov: „Prijava za posao – IME PREZIME“
 • potrebnu dokumentaciju u privitku

 

Post Author: Matea Ružić