Liste za državnu stipendiju

Novac

Državnu socioekonomsku stipendiju za ovu je godinu dobilo 10 tisuća studenata.

Uvjete za tu stipendiju imali su studenti sa prebivalištem u Hrvatskoj, koji su ostvarili 500 bodova, a čiji prihodi prema članu kućanstva ne prelaze 2121,89 kuna. Ministarstvo znanosti i obrazovanja upozorilo je one koji su dobili stipendiju da je krajnji rok za prijavu i prihvaćanje zadanih uvjeta četvrtak (25. siječnja) u 12 sati.

Post Author: Dubravko Šopar