Popularno, časopisi i znanost

Znanstveni

Ministartsvo znanosti i obrazovanja financirat će znanstvene časopise i popularizaciju znanosti.

Financijska potpora dodjelit će se nakladnicima znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti, ako se objavljuju barem jednom godišnje. Znanstveni su časopisi oni u kojima najmanje 60% sadržaja čini znanstveni dio. U znanstvenome dijelu časopisa sadržaj čine znanstveni članci i nova građa (u znanstvenom području humanističkih znanosti). Časopisi za popularizaciju znanosti su časopisi koji na prikladan način prezentiraju znanstvene teme, koje su najmanje 60% sadržaja časopisa.

Pravo prijave na natječaj imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, organizacije civilnog društva te trgovačka društva registrirana za nakladničku (izdavačku) djelatnost. U priznate troškove časopisa među ostalim ubrajaju se: tisak, obrada (prijelom), priprema tekstova (lektura, korektura, prijevod, uređivanje bibliografije i sl.) te honorari za administrativno-tehničke i tajničke poslove.

Detalji natječaja dostupni su ovdje, a rok za prijavu na natječaj je 4. svibnja.

Post Author: Dubravko Šopar