Poziv studentima na sudjelovanje

Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske uputio je poziv studentima na sudjelovanje u oblikovanju preporuka koje će doprinijeti boljem položaju studenata u Hrvatskoj.
Sve mogućnosti za mlade, sve privilegije putem kojih u nekim trenutcima možemo savjetovati i davati prijedloge, tako i kroz Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske pod vodstvom Tanje Herceg predsjednice udruge Impress, trebaju biti dostupne svima i na interesu mnogih. Studenti, izjasnite se, otvorite anketu i javite sto želite i u kojem smjeru vidjeti preporuke prema Vladi Republike Hrvatske.

Koje su potrebe studenata i kako na njih odgovoriti? Radna skupina za studente Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske uspješno je ušla u završnu fazu izrade Preporuka Vladi Republike Hrvatske, svim visokim učilištima, nadležnim ministarstvima i agencijama.

Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske poziva sve studente u Hrvatskoj da pregledaju nacrt preporuka, izjasne se s čime se slažu, a s čime ne te da, ukoliko žele upišu i svoju preporuku jer tko zna bolje od samih studenata!

https://detaljnije.com/studenti/

Post Author: Ronaldo Rovazdi