Prilika za volontiranje u Rumunjskoj

Cilj projekta je razvoj kritičkog mišljenja koje će povećati mogućnosti zapošljivosti.

Kroz iskustvene i neformalne aktivnosti, EVS volonterima će se omogućiti pripremu za radno mjesto. Volonteri/ke će pružati podršku djeci i kroz atraktivne, dinamične, kreativne i inovativne aktivnosti. U Centu za djecu u Aradu (Rumunjska) razvijat će se smisao za inicijativu i pragmatično/kritičko mišljenje kod djece i mladih. Projekt “Incubator Erasmus” trajat će od 1. siječnja do 30. lipnja iduće godine. Svi zainteresirani za EVS volontiranje u Rumunjskoj, trebaju čim prije poslati svoj životopis i motivacijsko pismo (na engleskom) na adresu: udrugapariter@gmail.com.

Post Author: Dubravko Šopar