Sanjarenje i kreativnost

Otkrivena je pozitivna korelaciju između tendencije maštanja, inteligencije i kreativnosti.

Ljudi koji imaju problema s fokusiranjem i sanjarenjem, imaju veliki kapacitet mozga, koji kada se ne koristi mora pronaći način za okupaciju. Istraživanje je pokazalo pozitivnu korelaciju između osoba koje imaju tendenciju maštanja i njihove inteligencije i kreativnosti.

Post Author: Dubravko Šopar