Savjetovanje važno za maturante

E-savjetovanje
E-savjetovanje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja pokrenulo savjetovanje o Pravilniku o polaganju državne mature.

Nacrt pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature definira da, u slučaju posebnih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, ministar nadležnog ministarstva ima pravo odrediti drugčiji način i uvjete polaganja državne mature, nego li su propisani Pravilnikom.

Javno savjetovanje o o Nacrtu pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature otvoreno je do srijede (29. travnja). Svoje prijedloge i komentare građani mogu slati putem portala e-Savjetovanja.

Post Author: Dubravko Šopar