ZAGOVARAČKA KAMPANJA O OKOLIŠU

Udruga „Impress“ u suradnji s udrugom Centar društvenih inovacija u sklopu projekta „Osnažujemo sebe za osnaživanjem drugih“ provela je Zagovaračku kampanju s mladima. Ova aktivnost u sklopu projekta ima za cilj poticanje aktivizma i zagovaranja među mladima, predstavlja važan korak  u neformalnom obrazovanju i osnaživanju mladih ljudi da se aktivno uključe u društvene promjene.

 

U sklopu projekta sudionici su, prošli kroz edukaciju o zagovaranju društvenih promjena te su se opredijelili za teme koje su njima u interesu za zagovaranje.  Sudionici su se fokusirali na teme koje su im osobno važne, a posebno su istaknuli važnost očuvanja okoliša i borbe protiv klimatskih promjena. Kroz projekt su osmislili i proveli zagovaračku kampanju, naglašavajući kako su klimatske promjene jedan od najvećih globalnih izazova današnjice i kako je potrebna zajednička akcija za pronalaženje održivih rješenja. Sudionici su pozvali zajednicu da se ujedine u borbi za bolju budućnost, naglašavajući važnost recikliranja i odgovornog korištenja resursa. Njihov rad i posvećenost ovom problemu također doprinose ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, posebno cilja broj 13- Zaštita klime.

 

 

Projekt „Osnažujemo sebe za osnaživanje drugih“, UP.04.2.1.11.0137, čiji je nositelj udruga Impress, partner Centar društvenih inovacija (CDI), a projekt je ukupne vrijednosti 62.180,57 EUR, a 85 % se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda,  a 15 % iz državnog proračuna te projekt traje od 21.3.2022. do 21.7.2023. Kroz ovaj projekt, Impress i CDI pokazali su kako edukacija i aktivno uključivanje mladih u društvene probleme može dovesti do pozitivnih promjena i jačanja svijesti o važnosti očuvanja našeg planeta za buduće generacije.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj članka isključiva je odgovornost Udruge Impress.

 

Post Author: Tanja Herceg