72 sata bez kompromisa

Tri dana volonterske avanture u 5 hrvatskih gradova, od od 12. do 15. listopada.

Mladi će volontirati u ekološkim, humanitarnim i zabavnim akcijama te promicati solidarnost, zajedništvo i kreativnost. Akcije se održavaju u: Dubrovniku, Osijeku, Sinju, Splitu, Zadru i Zagrebu. Prijave se podnose tijekom rujna, a ako želiš volontirati posjeti link.

Post Author: Dubravko Šopar