Evaluacije potpore zapošljavanju

Evaluacija potpore zapošljavanju mladih u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih.

Svrha je procijeniti učinovitost potpora mladima. Stoga je u tijeku javno savjetovanje koje će trajati do 16. kolovoza. Cilj savjetovanja je dobiti mišljenje građana i dionika o aktivnostima koje je EU financirala i provela od 2014. godine, a u svrhu osnaživanja i poboljšanja zapošljavanja mladih.

Evaluaciju potpore zapošljavanju mladih u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih i Europskog socijalnog fonda provodi Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje (DG EMPL) Europske komisije. Svi zainteresirani u savjetovanju mogu sudjelovati putem poveznice.

Post Author: Dubravko Šopar