Grad Zagreb za udruge i mlade

Grad Zagreb objavio je natječaj za financiranje projekata i programa udruga mladih i za mlade.

Projekti se prijavljuju u tri područja: podrška u radu s mladima; aktivno sudjelovanje mladih u društvu; samozapošljavanje i poduzetništvo mladih. Najmanja financijska potpora koja se može zatražiti je 10 tisuća, a najveća 100 tisuća kuna po projektu ili programu.

Udruga koja prijavljuje prijedlog projekta mora biti upisana u Registar udruga i u Registar neprofitnih organizacija. Svaki prijavitelj na ovaj natječaj može prijaviti najviše tri programa ili projekta.

Rok za prijavu prijedloga na natječaj je 1. travnja. Detalji natječaja dostupni su OVDJE.

Post Author: Dubravko Šopar