Izazovi NEET populacije

CERANEO poziva na okrugli stol o izazovima prevencije i integracije NEET populacije u Gradu Zagrebu.

Centar za razvoj neprofitnih organizacija (CERANEO) okrugli stolorganizira u sklopu projekta “Reaktivacija i integracija marginaliziranih mladih – NEET na tržište rada – RIM”. Podsjetimo, pojam “NEET populacija” opisuje ranjivu skupinu mladih, u dobi od 15 do 29 godina koja nije u sustavu obrazovanja, nije zaposlena te nije uključena u programe osposobljavanja. Okrugli stol omogućit će razmjenu dosadašnjih iskustava i primjera dobre prakse u području prevencije ulaska mladih u NEET status te potaknuti raspravu između predstavnika udruga za mlade i donositelja odluka.

Okrugli stol “Izazovi prevencije i integracije NEET populacije u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji” održat će se u četvrtak (23. svibnja) od 11:30 na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta (Nazorova 51; dvorana II). Prijave za sudjelovanje otvorene su još danas (20. svibnja) putem e-maila: neda@ceraneo.hr.

Post Author: Dubravko Šopar