Natječaj Zagrebačke županije

Zagrebačka županija financirat će projekte i programe zaštite okoliša, koje provode udruge.

Financirat će se aktivnosti poput edukacija na temu zaštite okoliša i održivog razvoja te promocija životnih stilova koji nastoje smanjiti količinu otpada. Traženi iznos potpore može biti minimalno 5 tisuća, a maksimalno 40 tisuća kuna.

Prijaviti se mogu organizacije civilnoga društva čije je središte i područje djelovanja Zagrebačka županija, čija djelatnost pokriva područje zaštite okoliša i prirode. Rok za prijavu projekata i programa je 19. travnja, a detalji natječaja dostupni su ovdje.

Post Author: Dubravko Šopar