Plaće nakon uvođenja eura

Počele su pripreme oko uvođenja eura, čime će se dogoditi velike promjene.

Najgore bi nam moglo biti zaokruživanje cijena. Konverzija cijena dovest će do poskupljenja. Plaće će se preračunavati po odgovarajućem konverzijskom tečaju, kao i krediti ili štednja. Kod štednje i kredita, građani neće plaćati nikakav trošak konverzije tečaja. Privikavanje građana na spomenute promjene procjenjuje se da će trajati četiri do šest godina.

Post Author: Dubravko Šopar