Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijskupotporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu kojim poziva udruge mladih
i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da sukladno Pozivu prijave projekte koji doprinose podizanju
kvalitete života mladih. Prijava se podnosi u roku trideset dana od dana objavljivanja Poziva, što znači do 30.kolovoza 2019.

Prijava na Poziv možetem pronaći na linku: www.financijskepodrske.hr

Post Author: Dubravko Šopar