Predstavljen projekt „Srcem za sve!“

Mladi predstavljaju neiscrpan izvor potencijala i snage našeg društva. U vremenima izazova i potresa, njihova podrška postaje ključna za obnovu i napredak. Upravo je to svijest koja pokreće Centar društvenih inovacija u njihovoj misiji rada sa mladima i za mlade. Uvidjevši potrebu za razgovorima i pomoći u suočavanju s problemima, posebno na području pogođenom nedavnim potresom, Centar je osmislio projekt koji će pružiti psihosocijalnu podršku mladima te potaknuti kvalitetno provođenje slobodnog vremena i aktivno građanstvo.

Projekt se provodi na području pogođenim potresom, točnije u Sisačko-moslavačkoj županiji te Gradu Zagrebu a obuhvaća naše partnere Savjet mladih Grada Petrinje te suradničke škole i vijeća učenika.

Krize nas pogađaju na različite načine, no njihova uznemirujuća priroda je nesporna. U takvim trenucima, psihosocijalne potrebe postaju ključne. Stoga se projekt fokusira se na srednjoškolce, pružajući im podršku i prostor za razgovor o njihovim problemima, strahovima ali i nadanjima. Kroz radionice i aktivnosti, mladi će naučiti kako prepoznati i nositi se s izazovima te ojačati svoju otpornosti i steći nove kompetencije. Kroz raznovrsne aktivnosti nakon nastave, poput društvenih igara, kreativnih radionica i ekoloških akcija čišćenja, mladi će se potaknuti da otkriju svoju kreativnost, razvijaju socijalne vještine i brinu o okolišu.

Projekt također ima ambiciozan cilj – pripremiti mlade za preuzimanje uloge aktivnih građana. Kroz praktične vježbe i suradnju u akcijama čišćenja, mladi će naučiti važnost doprinosa zajednici i razumijevanje njihovih uloga u društvu. Njihova participacija u projektu bit će temelj za buduće vođe koji će biti svjesni važnosti angažmana i promjena u svijetu oko sebe.

Post Author: Dubravko Šopar