Rast naknada za SOR

Naime, naknada za korištenje mjere Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa usklađena je s minimalnom plaćom, koja je nedavno povećana. Tako će od iduće godine, nezaposleni koji koriste spomenute mjere, imati pravo na novčanu pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja za dane provedene na Stručnom osposobljavanju.

Post Author: Dubravko Šopar