Reaktivacija NEET mladih

CERANEO poziva na konferenciju o izazovima integracije i reaktivacije NEET mladih.

Konferencija “Kako odgovoriti na izazove integracije i reaktivacije mladih u NEET statusu?” održat će se u utorak (9. srpnja) od 13 do 15 sati na Studijskom centru socijalnog rada (Nazorova 51, Dvorana 1). Konferencija je dio projekta “Reaktivacija i integracija marginaliziranih mladih – NEET na tržište rada – RIM”, koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Tijekom provedbe projekta korišten je model “ENTRE-YOU”, za reaktivaciju i integraciju pripadnika marginalizirane populacije na tržište rada. Cilj završne konferencije je upoznati zainteresiranu javnost s postignutim rezultatima. Prijave za sudjelovanje na konferenciji otvorene su do petka (5. srpnja) putem e-maila: sandra@ceraneo.hr ili iva@ceraneo.hr.

Post Author: Dubravko Šopar