Rokovi – mobilnost mladih

Erasmus+
Agencija za mobilnost i programe EU objavila je da su pomaknuti rokovi programa Erasmus+.

Naime, pravni okvir za Europske snage solidarnosti (ESS) neće biti izrađen do siječnja 2018. Zbog toga će se volonterske aktivnosti koje pripadaju ESS-u produžiti na još dva roka za Erasmus+ aktivnosti u idućoj godini. Od 15. prosinca aktivnosti Mobilnosti u svrhu učenja za pojedince (Ključna aktivnost 1) obuhvaćat će sve države Europske unije. Prvi rok za sve Erasmus+ aktivnosti po novom planu je 15. veljače.

Post Author: Dubravko Šopar