Izdavanje e-vozačke dozovle

Zahtjev za izdavanje e-vozačke se može podnijeti samo one u redovnoj proceduri.

Svi oni koji žele izbjeći čekanje u redovima u policiji moraju najprije biti prijavljeni u sustav e-građanin. Izrada dozvole košta 151 kunu, a tu je i 15 kuna upravne pristojbe. Fotografije moraju biti dimenzija 35 x 45 mm. E-vozačka dozvola se izdaje u roku 30 dana, bilo da je riječ o prvoj, zamjenskoj ili novoj (zbog promjena ili oštećenja). Dokument može biti dostavljen i na kućnu adresu, uz plaćanje dodatnih 30 kuna.

Post Author: Dubravko Šopar