Kampanja “Surfaj pametno”

HZJZ ovog ljeta provodi kampanju “Surfaj pametno” o zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Cilj kampanje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je informirati mlade o važnosti zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja. Moto kampanje je: “Budi zdrav!”, a mobilna aplikacija “Spolno zdravlje” pruža informacije o spolnom i reproduktivnom zdravlju, uključujući prevenciju, testiranje i liječenje spolno prenosivih bolesti. Kviz znanja na zabavan način informira, a provjera rizika mlade potiče da čuvaju vlastito zdravlje. Surfaj pametno!

Post Author: Dubravko Šopar