U dobroj Formi – ciljano jačanje kapaciteta organizacije za provedbu kvalitetnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje

sport

Projekt pod nazivom “U dobroj Formi – ciljano jačanje kapaciteta organizacije za provedbu kvalitetnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje  predstavljao je važan korak prema ostvarenju naših ciljeva i unapređenju naših usluga.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

U proteklih 18 mjeseci, uspjeli smo značajno ojačati naše kapacitete, unaprijediti organizaciju rada te pružiti podršku drugima kroz uključivanje u fizičke aktivnosti. Aktivnosti su se provodile kako u online formatu, tako i “uživo,” što je rezultiralo poboljšanjem psiho-fizičkog stanja svih sudionika.

Specifični ciljevi projekta su :

  1. Učvršćivanje kapaciteta udruge kako bismo još bolje organizirali naše aktivnosti i uspješno vodili udrugu, stječući nova znanja i iskustva.
  2. Razvijanje i provedba aktivnosti usmjerenih na jačanje i osnaživanje zajednice te podrška službama civilne zaštite s ciljem podizanja opće sigurnosti.

Kroz projekt smo uspjeli uključiti još jednu udrugu u aktivnosti izgradnje kapaciteta, postižući tako značajne rezultate.

Glavne aktivnosti projekta uključivale su:

  1. Edukaciju zaposlenika Prijavitelja i Partnera za obavljanje knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova.
  2. Provođenje čak 190 online sportskih aktivnosti putem online platforme tijekom 16 mjeseci, za ukupno 100 osoba, svaka aktivnost trajala je 45 minuta.
  3. Provedbu 30 sportskih aktivnosti na javnim površinama pod nazivom “Svaki tjedan park jedan.”
  4. Realizaciju 3 građanske akcije putem članova-volontera.

Projekt “U dobroj Formi” , šifra UP.04.2.1.11.0405  provodio se u partnerstvu s DŠR Dvorana.

Nositelj projekta je Društvo sportske rekreacije  Forma factory

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 65.397,57 EUR, a bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 55.587,91 EUR i iz Državnog proračuna u iznosu od 9.809,63 EUR.  Projekt se uspješno provodio od 27. srpnja 2022. do 31. prosinca 2023. godine.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Društva sportske rekracije Forma factory

Više o EU fondovima: http://www.esf.hr/   https://strukturnifondovi.hr

Post Author: Dubravko Šopar