Nacionalni dan zaštite zdravlja

Nacionalni je dan zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, a nama prilika da malo “zakočimo”.

I zapitamo se na koji se način suočavamo sa stresom proživljenim, primjerice na poslu. Sutra (28. travnja) je Međunarodni dan zaštite na radu, na koji se ljudi diljem svijeta sjećaju umrlih i ozlijeđenih radnika.

Poticaj je to i za poboljšanje uvjeta rada, koje može smanjiti broj neželjenih događaja na poslu. Kako javlja HRT, ove godine naglasak je na siguran rad s opasnim tvarima. U svakoj zemlji članici Europske unije, iduće dvije godine posebno će se paziti na zaštitu radnika pri radu sa kemikalijama.

Post Author: Dubravko Šopar