Testiranje lijeka na ljudima

Lijekovi
Lijekovi

Testiranje učinkovitosti i nuspojava lijeka na konkretnim pacijentima ima tri faze.

U slučaju lijeka za rak pluća, o kojem se posljednjih dana dosta govori, prethodilo mu je više godina istraživanja. Tada je otkrivena molekula koja će djelovati na jednu gensku mutaciju tumorske stanice, tako da tumorska stanica prestane rasti ili da umre. Lijek se potom pokazao djelotvoran na laboratorijskoj životinji ili na nekom drugom modelu.

Slijedi testiranje učinkovitosti na ljudima, koje ima tri ili četiri faze. Testiranje lijeka za oboljele od raka pluća, odvijat će se među ostalim i u Klinici Jordanovac. Ako i to testiranje prođe očekivano, lijek ide na registraciju.

Post Author: Dubravko Šopar