Time to move! u listopadu

Pratite kartu na www.timetomove.info – nove aktivnosti dodaju se svakodnevno i pokupite svoj ruksak.

Tijekom cijelog listopada multiplikatori Eurodeska organizirat će brojne aktivnosti širom Hrvatske na kojima će mlade informirati o mogućnostima za mobilnost i dijeliti 1700 Time to Move ruksaka!

Udruga Zamisli kao multiplikator Eurodeska također se uključila u kampanju Time to move!. Posjetite naše radionice.

U prvom tjednu listopada, od 02. do 08. tema tjedna je cjeloživotno učenje:

– 02.10. u 17 sati
Radionica pisanja projekata

– 05.10. u 17 sati
Predavanje o prilagodbi literature za slijepe

– 06.10. u 18 sati
Brzo crtanje – grafička facilitacija

Post Author: Dubravko Šopar