Autorska i srodna prava

 

Državni zavod za intelektualno vlasništvo pokrenuo savjetovanje o autorskom i sl. pravima.

Novi zakon o autorskom pravu i srodnim pravima utvrdit će bolju zaštitu prava autora, kreativaca, umjetnika izvođača, novinara, ali i njihovih izdavača i producenata. Na taj će se način osigurati i bolja zaštita njihovih prava u ovo vrijeme borbe protiv koronavirusa, kada se na svim platformama objavljuje značajno veća količina sadržaja.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona autorskom pravu i srodnim pravima zatvara se u nedijelju (17. svibnja). Svi zainteresirani svoje prijedloge i komentare mogu izraziti OVDJE.

Post Author: Dubravko Šopar