Ciljevi održivog razvoja

Kada pričamo o ciljevima održivog razvoja (eng. sustainable development goals) bitno je razumjeti što je održivi razvoj kako bismo mogli shvatiti zašto su postavljeni ciljevi i koja im je svrha.

Što je održivi razvoj?

Održivi razvoj ima mnogo definicija, a najpoznatija i ona koja se najčešće spominje je definicija koju je objavila UN-ova Komisija za okoliš i razvoj iz 1987. godine u izvješću „Naša zajednička budućnost“.

Održivi razvoj je „razvoj kojim se zadovoljavaju potrebe današnjih naraštaja, a da se pritom ne ugrožava mogućnost budućih naraštaja u zadovoljavanju njihovih potreba“.

Održivi razvoj nam govori kako bismo prilikom provođenja nekih aktivnosti trebali u obzir uzeti ekonomske i društvene čimbenike te čimbenike vezane za zaštitu okoliša. Održivi razvoj je razvoj u kojem se sve aktivnosti (upotreba resursa, investicije, tehnološki razvoj i dr.) provode tako da se zadovolje potrebe današnjih i budućih generacija.

Održivi razvoj predstavlja „pametan“ odnos prema prirodnim dobrima, odnosno pravednu raspodjelu između bogatih i siromašnih zemalja te današnjih i budućih generacija, isto tako postavlja konkretne smjernice za smanjenje određenih djelatnosti u zemljama koje opterećuju globalni okoliš.

Kako bi se održivi razvoj primjenjivao, mora postati dio nacionalnih politika i međunarodne suradnje, te kao takav ujedinjavati gospodarske, socijalne i ekološke potrebe, kapital, rad i prirodna dobra u skladnu cjelinu.

Danas se održivi razvoj temelji na razumijevanju povezanosti tri temeljne sastavnice: društvo, okoliš i gospodarstvo. Ostvarenjem ravnoteže između sve tri sastavnice osigurava se dugoročan razvoj ljudskog društva u očuvanom okolišu.

 

 

 

 

Društveno-okolišna ravnoteža treba biti prihvatljiva za sve zajednice, kako na lokalnoj, tako i na globalnoj razini, pri čemu je potrebno uvažiti osjetljivost okoliša. Gospodarsko-okolišna ravnoteža pretpostavlja poticajno i subvencionirano okruženje za ekonomski rast uz očuvanje prirodnih resursa, dok gospodarsko-društvena ravnoteža podrazumijeva ravnomjeran ekonomski rast poduzeća i lokalnih zajednica.

Ujedinjeni narodi su 2015. godine prezentirali dokument Agenda 2030 i njegovih 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj koje planiraju ostvariti do 2030. godine. Prema UN-u, opći cilj održivog razvoja je dugoročna stabilnost gospodarstva i okoliša što je moguće ostvariti samo integracijom i osvješćivanjem gospodarskih, ekoloških i socijalnih problema tijekom procesa donošenja odluka.

Post Author: Matea Ružić