Digital gamification

gamer

Udruga “Mladi u EU” provodi projekt “Digital gamification for youth engagement”. Uključi se!

Riječ je o Erasmus+ projektu, u suradnji sa litavskom organizacijom Sociālās inovācijas centrs. Anketa koju provode doprinijet će poboljšanju tehnika temeljenih na igri (gamification), kada se uvidi njihov učinak u poticanju mladih na uključivanje u različita područja djelovanja.

Ispunjavanje ankete traje otprilike 5 minuta, a sudionici ostaju anonimni. Mlade osobe (od 15 do 30 godina) anketu mogu ispuniti ovdje, a osobe koje rade s mladima uključiti se mogu putem poveznice.

Post Author: Dubravko Šopar