Dijalog EU-a s mladima – vidljiv

Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske organizirao je konferenciju za veće uključivanje mladih.

Konferencija “Dijalog EU-a s mladima postaje vidljiv – informiraj i osnaži mlade na lokalnoj razini”, okupila je predstavnike udruga mladih i savjeta mladih te same mlade. Svi oni su, zajedno sa donositeljima odluka, raspravljali kako osigurati još veće uključivanje mladih u društvene i političke procese.

Sudionici su se složili da mladima treba omogućiti da pronađu kvalitetan i dobro plaćen posao, kako bi njihov kreativni i stvaralački potencijal bio još bolje iskorišten. U tome će ključnu ulogu imati obrazovanje, istraživanje i inovacije. Kako bi obrazovanje bilo što više usuglašeno sa zahtjevima tržišta rada, promovira se strukovno obrazovanje.

Zabrinjavajući je podatak da je samo 3% ljudi u Hrvatskoj uključeno u proces cjeloživotnog učenja. Unatoč tome, sve više mladih odlučuje se za samozapošljavanje. Mladima koji ne žele sami u poduzetništvo otvorena je mogućnost pripravništva. To utječe na sigurnije radne uvjete. No, mladi trebaju također biti spremni na promjenu posla i zanimanje, u skladu sa mijenjanjem njihovih interesa.

Nove prilike za zapošljavanje mogli bi pronaći, primjerice, u području zbrinjavanja otpada, ili u gaming industriji. Prilika za stvaranje kvalitetnijih mogućnosti za mlade će biti, no za njihovu realizaciju potrebna je odgovarajuća infrastruktura i obrazovanje koje će donijeti izvrsnost. Tako će se postepeno poticati stvaranje istih uvjeta za mlade u svim državama Europske unije. Dijalog EU-a s mladima će u procesu svih opisanih promijena poslužiti kao prilika za informiranje i osnaživanje mladih da utječu na proces donošenja odluka te da svoje ideje ostvare na dobrobit lokalne zajednice u kojoj žive.

Post Author: Dubravko Šopar