Jačanje osobnih kompetencija

Udruga „Impress“ u suradnji s udrugom Centar društvenih inovacija u sklopu projekta „Osnažujemo sebe za osnaživanjem drugih“ provela je trening od 3. do 7. 4. 2023. na temu „Jačanje osobnih kompetencija“.

U kontekstu radnog okruženja postoje razlike između kompetencija važnih za učinkovito timsko djelovanje i onih koje se odnose na osobni razvoj. S ciljem suočavanja s tim izazovom, Impress je organizirao aktivnost s temom “Jačanje osobnih kompetencija”. Sudionici su uključivali 11 osoba, među kojima su bili radnici, partneri na projektu i volonteri.

Glavni cilj aktivnosti bio je jačanje osobnih vještina članova tima kako bi jačajući sebe mogli više doprinijeti drugima. To je uključivalo razvoj kompetencija za učinkovitu komunikaciju u svakodnevnom radu s mladima i šire, s naglaskom na pružanju točnih informacija i poticanju inkluzivnosti.

Još jedna važna tema aktivnosti bila je jačanje kompetencija u vođenju. Poticalo se članove tima i partnere na projektu na razvijanje i jačanjesposobnosti preuzimanja inicijative te samouvjereno vođenje aktivnosti u svakodnevnom radu s korisnicima.

Osim toga, aktivnosti su imale su za cilj osnažiti članove tima i suradnike da budu sigurni u vještine u kojima su dobri te ih učinkovito koriste u radu s mladima.

Na kraju, misija ovog treninga bila je pružiti članovima tima strategije za maksimalno korištenje potencijala postojećih vještina i kompetencija, istovremeno jačajući područja koja bi bila korisna u njihovom svakodnevnom radu. Aktivnost je zaključena individualnim razmišljanjem o onome što je naučeno, područjima za poboljšanje te prezentacijom planova za budući razvoj.

Projekt „Osnažujemo sebe za osnaživanje drugih“, UP.04.2.1.11.0137, čiji je nositelj udruga Impress, partner Centar društvenih inovacija (CDI), a projekt je ukupne vrijednosti 62.180,57 EUR, a 85 % se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda,  a 15 % iz državnog proračuna te projekt traje od 21.3.2022. do 21.7.2023.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj članka isključiva je odgovornost Udruge Impress.

Post Author: Tanja Herceg