Povezivanje na daljinu: kako Impress upravlja timovima u eri globalnih izazova

Udruga „Impress“ u suradnji s udrugom Centar društvenih inovacija u sklopu projekta „Osnažujemo sebe za osnaživanjem drugih“ bila je polaznik usavršavanja Vođenje tima na daljinu organiziranog od strane Anglo Adrie s trenerom mr.sc. Mladenom Jančićem, CMC. Usavršavanje su završili te ostvarili certifikat u ovom području Tanja Herceg, Dubravko Šopar i Kristina Zvježina.

Udruga Impress naime, poznata je po svojim aktivnostima koje obuhvaćaju nekoliko ureda rasprostranjenih po cijeloj Hrvatskoj i brojnim međunarodnim putovanjima I projektima te je suočena često s izazovima vođenja tima na daljinu. Ovo posebno dolazi do izražaja u vremenima kada su krizne situacije sve češće, ističući značaj i nužnost efektivnog upravljanja timovima koji nisu fizički zajedno.

Ključne komponente uspješnog vođenja na daljinu

  1. Komunikacija i tehnologija: Edukacija je naglasila važnost jasne komunikacije i korištenja modernih tehnoloških alata koji omogućuju učinkovitu suradnju unatoč fizičkoj udaljenosti. Impress koristi različite platforme za komunikaciju i upravljanje projektima kako bi osigurao da su svi članovi tima uvijek u tijeku s trenutnim zadacima i ciljevima.
  2. Izgradnja povjerenja i timskog duha: Bez fizičkog prisustva, izgradnja povjerenja i timskog duha postaje izazovnija. Edukacija je ponudila strategije za jačanje veza unutar tima, poput redovitih virtualnih sastanaka, načina motivacije i team-building aktivnosti.
  3. Fleksibilnost i prilagodljivost: U vremenima kriznih situacija, fleksibilnost i sposobnost prilagodbe postaju ključni. Edukacija je istaknula kako je važno da se vođe tima prilagode novonastalim situacijama i očekivanjima, te da pružaju podršku svojim timovima u tome. Edukacija je omogućila i stjecanje vještina određivanja prioriteta, procjene kapaciteta i razdvajanja bitnih zadataka od onih koji mogu čekati.
  4. Upravljanje performansama i motivacija: Vođenje na daljinu zahtijeva novi pristup upravljanju performansama i motivaciji zaposlenika. Radionica je pružila uvide o tome kako postaviti realne ciljeve i očekivanja te kako motivirati timove koji rade na daljinu.

Primjena u praksi

Primjena ovih tehnika i znanja posebno je važna za Impress, gdje se timovi često nalaze na različitim lokacijama u Hrvatskoj i van nje. S obzirom na puno međunarodnih putovanja i projekte koji se vode na daljinu, sposobnost vođenja na daljinu ne samo da osigurava kontinuitet rada već i omogućava efikasnije upravljanje resursima i vremenom. Edukacija “Vođenje tima na daljinu” ne samo da je ojačala već postojeće vještine unutar Impressa već je pružila nove perspektive i tehnike koje će biti korisne u budućim projektima i izazovima. U vremenima kada su prilagodljivost i otpornost ključne, ova edukacija je korak naprijed u osiguravanju da Impress i dalje ostaje na čelu učinkovitog upravljanja i vođenja.

Zaključno, ova edukacija nije samo odgovor na trenutne izazove već i investicija u budućnost udruge, osiguravajući da će Impress nastaviti voditi svoje timove s uspjehom, bez obzira na okolnosti.

Projekt „Osnažujemo sebe za osnaživanje drugih“, UP.04.2.1.11.0137, čiji je nositelj udruga Impress, partner Centar društvenih inovacija (CDI), a projekt je ukupne vrijednosti 62.180,57 EUR, a 85 % se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda,  a 15 % iz državnog proračuna te projekt traje od 21.3.2022. do 21.9.2023.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj članka isključiva je odgovornost Udruge Impress.

 

Post Author: Tanja Herceg