Međunarodni je dan mira!

Međunarodni dan mira obilježava se 21. rujna s ciljem jačanja kulture mira među svim narodima.

Opća skupština Ujedinjenih Naroda tako je odlučila 1981. godine. Cilj je širiti poruku mira i svijest da mir započinje u svakome od nas. Odluke koje donosimo, na mikrorazini doprinose miru ili sukobu. Odabirući mir možemo utjecati da ljudi oko nas odabiru mir i tako usmjeravamo djelovanje društva ka ostvarenju ciljeva za dobro svih članova zajednice.

Post Author: Dubravko Šopar