Obrazovanje, znanost i tehnologija

edukacija

MZO je pokrenulo savjetovanje s javnošću o Strategiji znanosti, obrazovanja i tehnologije.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) želi dobiti mišljenja i komentare zainteresiranih o Prijedlogu Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Težit će ispunjavanju Ciljeva održivog razvoja iz okvira Agende 2030 Ujedinjenih naroda s naglaskom na inkluzivno, kvalitetno i pravično obrazovanje te promicanje mogućnosti cjeloživotnog obrazovanja za sve.

Savjetovanje se sastoji od šest cjelina: cjeloživotno učenje, rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih, znanost i tehnologiju te smjernice za provedbu strategije.

Savjetovanje traje do 14. veljače, a uključiti se možete putem poveznice.

Post Author: Dubravko Šopar