Pravo teških bolesnika

Svi onkološki bolesnici pod određenim uvjetima imaju pravo na 600 kuna financijske pomoći mjesečno.
Financijska pomoć oboljelima od malignih bolesti postoji, ali ukoliko osoba zadovoljava niz uvjeta. “Prava iz sustava socijalne skrbi vezana uz zdravstveni status (uz spomenuti doplatak, to je još i pravo na osobnu invalidninu) ostvaruju se predajom zahtjeva nadležnom centru za socijalnu skrb, uz potrebnu dokumentaciju, nakon čega podnositelj zahtjeva mora na Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom”, prenosi Slobodna Dalmacija.
Oni koji za obavljanje svakodnevnih aktivnosti trebaju pomoć, ostvaruju pravo na financijsku pomoć samo ako nemaju ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, drugi stan ili kuću (osim onoga u kojemu stanuju), osobnu invalidninu ili još neke uvjete. Osobe koje je informacija o pravu na naknadu iznenadila u svakom slučaju moraju dobro provjeriti ostvaruje li njima bliska osoba pravo na financijsku pomoć onkološkim bolesnicima.

Post Author: Dubravko Šopar