Prijava štete od potresa

Gradski ured za mjesnu upravu poziva građane da prijave štetu mjesnim odborima.

U suradnji sa članovima vijeća gradskih odbora i članovima vijeća gradskih četvrti, građani trebaju popisati oštećene objekte. Grad Zagreb će potom sredstvima od prikupljenih donacija nabaviti građevinski materijal za sanaciju objekata, kako bi se osigurali osnovni uvjeti za stanovanje.

U popisu je potrebno navesti adresu objekta te ime, prezime i OIB vlasnika objekta. Gradske četvrti popis trebaju do srijede (15. travnja) popis objekata dostaviti u elektronskom obliku. Službeni dopis Gradskog ureda za mjesnu upravu Grada Zagreba o nabavi građevinskog materijala pronađite OVDJE.

Post Author: Dubravko Šopar