Prijedlog strategije za mlade

Europska komisija objavila je prijedlog EU strategije za mlade, koja je dostupna i na hrvatskom jeziku.
U okviru glavnih mjera EU strategije za mlade, predoženo je:
– poboljšanje međusektorske suradnje u svim područjima politika, uključujući putem koordinatora EU-a za mlade, kako bi se mladima dao glas u oblikovanju politika EU-a;
– praćenje financiranja EU-a za mlade;
– pokretanje novog i uključivijeg dijaloga EU-a s mladima, s naglaskom na mlade s manje mogućnosti;
– uklanjanje prepreka za volontiranje i solidarnu mobilnost te njezino olakšavanje;
– provedba agende za rad s mladima kako bi se povećalo priznavanje neformalnog učenja;
– jačanje veze između politike EU-a za mlade i povezanih programa EU-a (Erasmus+ i Europske snage solidarnosti).
Cijelu strategiju možete pronaći ovdje.

Post Author: Dubravko Šopar