Prvo korištenje mobitela

Kad tek kupimo mobitel, moramo se s njim “sprijateljiti”, čak i tehnički.

Prvi korak je odabir jezika. Ne treba laskati sebi da smo u nekom jeziku “udomaćeni”, jer kad se dogodi neki problem, lakše ga je riješiti koristeći hrvatski jezik. Sljedeći korak je najčešće odabir mreže preko koje se spajate na internet.

Dva su načina na koji se možete spojiti na internet: preko mobilne mreže ili Wi-Fi-ja. Mobilna mreža je ona ista preko koje ostvarujete i pozive: drži ju operater. Kad ju uključite, sve se odvija automatski. Mobitel sam bira najbržu raspoloživu vezu. Korištenje mobilne mreže za internet se plaća – baš kao i pozivi.

Problem je u tome što smartfoni i sami komuniciraju s internetom, bez vašeg znanja. Stoga uvedite upozorenja o korištenju podataka. Upozorenja će vas potaknuti da zatvorite aplikacije poput YouTubea, prije nego li se odmaknete od Wi-Fi mreže na koju ste priključeni.

Post Author: Dubravko Šopar