Što i kako na internetu?

Googleovo istraživanje pokazalo da ljudi u Hrvatskoj podjednako koriste internet, neovisno o dobi.

 

Internet u osobne svrhe redovito koristi 74% građana Hrvatske, najviše oni u dobi između 25 i 34 godine. Kao i prošle godine, internetu pristupamo sa više od dva uređaja, a 68% građana koristi pametne telefone. U 2017. godini 24% korisnika je jednako koristilo računalo/tablet i pametni telefon za pristup internetu, pri čemu preferiraju pametne telefone. Četiri petine ispitanika izjavilo je da internet koristi za pretraživanje informacija i za zabavu. Dominira korištenje pretraživača (94%), a slijede korištenje društvenih mreža (74%) i gledanje videa putem interneta (89%).

Post Author: Dubravko Šopar